تامین  وتوزیع  محصولات روشنایی پربازده متکی به تکنولوژی روز و سازگار با محیط زیست برای واحدهای مسکونی وتجاری با کسب رضایت  مشتری و بصورت  برد- برد  واحد های مسکونی و تجاری.
چشم انداز : کسب رتبه اول درسهم  بازار روشنایی  در طی ۵ سال آینده .

طراحی سایت توسط فراکارانت